Đại lý bida Thanh Tâm - Đại lý bida độc quyền tại miền Trung

Billiards Thanh Tâm

Danh mục:

Các tin thuộc tag cơ chất lượng cao
Đại lý bida Thanh Tâm - Cơ bida 2 khúc nhẹ

Cơ bida 2 khúc nhẹ

Loại cơ nhẹ. Có thể tháo làm 2 khúc.

Đại lý bida Thanh Tâm - Cơ bida nối đồng

Cơ bida nối đồng

Loại cơ nặng. Chất lượng tốt.

© Đại lý bida Thanh Tâm

Phone 1 : 0917 754 406

Phone 2 : 039 713 4029

(275)