Đại lý bida Thanh Tâm - Đại lý bida độc quyền tại miền Trung

Billiards Thanh Tâm

Danh mục: Vải

Danh mục Vải

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải fo mỏng

Vải fo mỏng

Giá: 150.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải lỗ 2 mặt

Vải lỗ 2 mặt

Giá: 400.000 VND
Vải dùng cho bàn bida lỗ. Vải dày, bền, chất lượng tốt.Có thể sử dụng cả 2 mặt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải băng nỉ mỏng

Vải băng nỉ mỏng

Giá: 90.000 VND
Dùng để bọc băng cao su. Vải nhung, sử dụng 1 mặt, giá thành rẻ.

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải băng vắt sổ

Vải băng vắt sổ

Giá: 110.000 VND
Dùng để bọc băng cao su. Vải nhung, sử dụng 1 mặt, chất lượng tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải băng nỉ lì

Vải băng nỉ lì

Giá: 100.000 VND
Dùng để bọc băng cao su. Vải nhung, sử dụng 1 mặt, chất lượng tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải kaki cào

Vải kaki cào

Giá: 260.000 VND
Vải dùng cho bàn bida lỗ. Mặt phủ nhung, chất lượn tốt, sử dụng lâu dài.

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải đậy bàn

Vải đậy bàn

Giá: 110.000 VND
Dùng bảo vệ mặt bàn khi không sử dụng.

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải lót trắng

Vải lót trắng

Giá: 40.000 VND
Sử dụng để lót mặt bàn.

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải lỗ 1 mặt

Vải lỗ 1 mặt

Giá: 220.000 VND
Vải dùng cho bàn bida lỗ. Sử dụng chỉ 1 mặt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Vải tháp

Vải tháp

Giá: 150.000 VND
Vải dùng cho bàn bida phăng. Chất lượng vừa phải, giá thành rẻ.

12

© Đại lý bida Thanh Tâm

Phone 1 : 0917 754 406

Phone 2 : 039 713 4029

(16)