Đại lý bida Thanh Tâm - Đại lý bida độc quyền tại miền Trung

Billiards Thanh Tâm

Danh mục: Lơ

Danh mục Lơ

Đại lý bida Thanh Tâm - Lơ Gold Star

Lơ Gold Star

Giá: 50.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Lơ Việt Nam

Lơ Việt Nam

Giá: 1.600 VND
Lơ sản xuất tại Việt Nam

Đại lý bida Thanh Tâm - Lơ Master - USA

Lơ Master - USA

Giá: 3.500 VND
Lơ Master nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ

Đại lý bida Thanh Tâm - Lơ Triangle - USA

Lơ Triangle - USA

Giá: 3.500 VND
Lơ Triangle nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ

© Đại lý bida Thanh Tâm

Phone 1 : 0917 754 406

Phone 2 : 039 713 4029

(16)