Đại lý bida Thanh Tâm - Đại lý bida độc quyền tại miền Trung

Billiards Thanh Tâm

Danh mục: Đầu cơ

Danh mục Đầu cơ

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ KaMui

Đầu cơ KaMui

Giá: 340.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ Sasaki Japan

Đầu cơ Sasaki Japan

Giá: 60.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ Adam

Đầu cơ Adam

Giá: 50.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ T-pro (13 li)

Đầu cơ T-pro (13 li)

Giá: 10.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ Aramith

Đầu cơ Aramith

Giá: 11.000 VND
Hộp 50 cái. Chất lượng rất tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu fif đồng

Đầu fif đồng

Giá: 3.000 VND
Chất liệu đồng. Sử dụng bọc đầu gỗ cây cơ và đầu cơ.

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu fif nhựa

Đầu fif nhựa

Giá: 4.000 VND
Chất liệu nhựa. Sử dụng bọc đầu gỗ cây cơ và đầu cơ.

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ super

Đầu cơ super

Giá: 16.000 VND
Hộp 10 cái. Chất lượng vừa phải, giá thành rẻ.

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ Tân Lộc

Đầu cơ Tân Lộc

Giá: 90.000 VND
Hộp 50 cái. Chất lượng tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ rồng

Đầu cơ rồng

Giá: 70.000 VND
Hộp 50 cái. Chất lượng vừa phải, giá thành rẻ.

12

© Đại lý bida Thanh Tâm

Phone 1 : 0917 754 406

Phone 2 : 039 713 4029

(16)