Đại lý bida Thanh Tâm - Đại lý bida độc quyền tại miền Trung

Billiards Thanh Tâm

Danh mục: Cơ

Danh mục Cơ

Đại lý bida Thanh Tâm - Ruốc cơ Việt Nam

Ruốc cơ Việt Nam

Giá: 60.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Ruốc cơ Hàn Quốc

Ruốc cơ Hàn Quốc

Giá: 70.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Ruốc cơ Adam

Ruốc cơ Adam

Giá: 90.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Cơ gỗ Thao Lao

Cơ gỗ Thao Lao

Giá: 130.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Cơ Lip Nhật

Cơ Lip Nhật

Giá: 500.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Cơ BillKing

Cơ BillKing

Giá: 1.200.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Cơ bida Đài Loan

Cơ bida Đài Loan

Giá: 300.000 VND
Loại cơ nhẹ. Chất lượng rất tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Cơ bida nối đồng

Cơ bida nối đồng

Giá: 130.000 VND
Loại cơ nặng. Chất lượng tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Cơ bida hương

Cơ bida hương

Giá: 100.000 VND
Có 2 loại: cơ nặng và cơ nhẹ. Chất lượng tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Cơ bida nặng không nối

Cơ bida nặng không nối

Giá: 100.000 VND
Loại cơ nặng. Giá thành rẻ.

© Đại lý bida Thanh Tâm

Phone 1 : 0917 754 406

Phone 2 : 039 713 4029

(16)