Đại lý bida Thanh Tâm - Đại lý bida độc quyền tại miền Trung

Billiards Thanh Tâm

Danh mục: Các loại khác

Danh mục Các loại khác

Đại lý bida Thanh Tâm - Đế cơ cao cấp

Đế cơ cao cấp

Giá: 7.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Bút ghi điểm

Bút ghi điểm

Giá: 15.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Dàn đèn chiếu sáng

Dàn đèn chiếu sáng

Giá: 700.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Máy đánh bi

Máy đánh bi

Giá: 1.000.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Hộp đựng bi nhựa

Hộp đựng bi nhựa

Giá: 30.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Vali nhôm đựng cơ

Vali nhôm đựng cơ

Giá: 400.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Bao cơ dẹt

Bao cơ dẹt

Giá: 100.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Bao cơ ống tròn

Bao cơ ống tròn

Giá: 200.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Chân bàn bida Inox

Chân bàn bida Inox

Giá: 50.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Chổi quét bàn

Chổi quét bàn

Giá: 40.000 VND

123

© Đại lý bida Thanh Tâm

Phone 1 : 0917 754 406

Phone 2 : 039 713 4029

(16)