Đại lý bida Thanh Tâm - Đại lý bida độc quyền tại miền Trung

Billiards Thanh Tâm

Danh mục: Băng su

Danh mục Băng su

Đại lý bida Thanh Tâm - Băng su Uylin 4 cạnh

Băng su Uylin 4 cạnh

Giá: 2.200.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Băng su Uylin

Băng su Uylin

Giá: 1.200.000 VND
Chất lượng tốt. Hàng ngoại nhập.

Đại lý bida Thanh Tâm - Băng su loại 2

Băng su loại 2

Giá: 700.000 VND
Chất lượng tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Băng su loại 3

Băng su loại 3

Giá: 450.000 VND
Chất lượng tương đối, giá thành rẻ.

© Đại lý bida Thanh Tâm

Phone 1 : 0917 754 406

Phone 2 : 039 713 4029

(16)