Đại lý bida Thanh Tâm - Đại lý bida độc quyền tại miền Trung

Billiards Thanh Tâm

Danh mục: Phụ kiện

Danh mục Phụ kiện

Đại lý bida Thanh Tâm - Hộp số

Hộp số

Giá: 10.000 VND

Đại lý bida Thanh Tâm - Đế bắt vít trắng

Đế bắt vít trắng

Giá: 3.000 VND
Sử dụng để bảo vệ đuôi cơ, màu trắng. Có vít bắt vào.

Đại lý bida Thanh Tâm - Đế bắt vít đen

Đế bắt vít đen

Giá: 3.000 VND
Sử dụng để bảo vệ đuôi cơ, màu đen. Có vít bắt vào.

Đại lý bida Thanh Tâm - Keo chó nhỏ

Keo chó nhỏ

Giá: 30.000 VND
Sử dụng để dán băng cao su, đầu cơ.

Đại lý bida Thanh Tâm - Keo chó to

Keo chó to

Giá: 60.000 VND
Sử dụng để dán băng cao su, đầu cơ.

Đại lý bida Thanh Tâm - Máng su đen

Máng su đen

Giá: 100.000 VND
Máng dùng cho bàn bida lỗ.

Đại lý bida Thanh Tâm - Tam giác

Tam giác

Giá: 30.000 VND
Dùng để gom bi bàn lỗ. Chất liệu nhựa.

Đại lý bida Thanh Tâm - Rá nhựa lỗ

Rá nhựa lỗ

Giá: 35.000 VND
Dùng đựng bi lỗ.

Đại lý bida Thanh Tâm - Giỏ lưới

Giỏ lưới

Giá: 150.000 VND
Giỏ đựng bi lỗ (không có móng).

Đại lý bida Thanh Tâm - Giỏ móng

Giỏ móng

Giá: 300.000 VND
Giỏ đựng bi lỗ.

1234

© Đại lý bida Thanh Tâm

Phone 1 : 0917 754 406

Phone 2 : 039 713 4029

(275)