Đại lý bida Thanh Tâm - Đại lý bida độc quyền tại miền Trung

Billiards Thanh Tâm

Danh mục: Đầu cơ

Danh mục Đầu cơ

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ lucky( đầu lạc đà)

Đầu cơ lucky( đầu lạc đà)

Giá: 16.000 VND
Hộp 10 cái. Chất lượng vừa phải, giá thành rẻ.

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ đặc biệt

Đầu cơ đặc biệt

Giá: 150.000 VND
Hộp 50 cái. Chất lượng tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu pro

Đầu pro

Giá: 3.600 VND
Hộp 50 cái. Chất lượng tốt.

Đại lý bida Thanh Tâm - Đầu cơ dắc

Đầu cơ dắc

Giá: 1.200 VND
Hộp 100 cái. Dắt trực tiếp vào cơ. Sử dụng dễ dàng, dễ thay thế, giá thành rẻ.

12

© Đại lý bida Thanh Tâm

Phone 1 : 0917 754 406

Phone 2 : 039 713 4029

(7)